Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวแม้ลูกค้าต้องการที่จะให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความปรานีชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จำเป็นจะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง แม้ผิดข้อแม้ข้างต้น ทางเราบางครั้งก็อาจจะจัดการจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับในการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางแบงค์เอง(ถ้าเกิดมี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความปรานีแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจตราทางและรับรองการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับแก้ข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความปรานีให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของคนรับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการปรับแก้ข้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น แม้สถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติมอีกสำหรับในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องตรวจตราสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน แม้ข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางเราจะไม่รับผิดชอบความทรุดโทรมอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวง