Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญสุนทานมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะสมกับการพักผ่อน   อดีตเป็นวัดที่ย่ำแย่มากมาย เกือบจะไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชการสู้รบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มากมาย ท่านทั้งสองมีใจเลื่อมใสในพุทธศาสนารวมทั้งต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้บูรณะวัดตรงกันข้ามขึ้นให้เกิดความงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการสู้รบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทำให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันหลายครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการสู้รบ ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเกือบจะไม่ให้มองเห็น ก็เลยได้ชื่อติดปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี อุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้างนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพ นางสวรรค์ ตัวการ์ตูนต่างๆเป็นต้นว่า หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ รวมทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยโบราณ รวมทั้งยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชากรนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล รวมทั้งได้ชมประติมากรรมที่สวยของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย