Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ประเภทราชวพระอาทิตย์หาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อุทิศพระราชกุศลสนองแก่กรมสมเด็จพระเทพศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ข้างในมีการคิดแผนแผนผังอย่างเรียบร้อย กล่าวคือ กำหนดให้มีสถานที่เรียนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง แล้วก็หลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปัญหาในทางธรรมที่เปรียบได้กับชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และก็จบลงที่ความตาย)โบสถ์ขนาดใหญ่ ผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังภายในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎเสริมแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองคำรูปทวยเทพ พร้อมสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 เชื้อสาย | พระนิรันตราย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เชิงตะกอนหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับอิสริยาภรณ์ แล้วก็หลุมฝังศพหลวง (ที่เผาศพสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)